Cách dùng In – On – At dễ hiểu nhất với quy tắc hình tam giác

0
2199
cach dung in on at

Hẳn các bạn học tiếng anh cũng mất thời gian đau đầu kha khá vì cách dùng in on at khó nhớ này. Sơ đồ hình tam giác dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề khó nhằn này nhé.

Tưởng tượng cách dùng “in”,”on”, “at” như một tam giác ngược, hoặc chiếc phễu. Chiếc phễu này lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc giảm dần mức độ chung chung, tăng dần mức độ cụ thể.

quy tac hinh tam giac

In

Phần đỉnh phễu là cách dùng giới từ in – dùng để chỉ những thứ lớn nhất và chung nhất. Với thời gian, giới từ “in” đứng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất, ví dụ như từ “century” (thế kỷ) cho đến “week” (tuần).

Example: In the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ như in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, giới từ “in” đứng trước những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng). Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood.

Giới từ “in” đứng trước các từ chỉ thời gian, xếp từ chung nhất cho đến week (tuần), các từ chỉ địa điểm, bắt đầu từ chung nhất cho đến thị trấn, làng xóm ngoại trừ in the morning, afternoon, evening.

Chiếc phễu trên đã lọc dần các cụm từ chỉ thời gian, địa điểm để chỉ cho bạn cách dùng chính xác các trạng từ “in”, “on”, “at”.

On

Phần giữa của phễu là cách dùng giới từ “on”, tương ứng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với “”in”.

Về thời gian, “on” dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó. Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th, .

Ngoại lệ: on my lunch break.

Về địa điểm, giới từ “on” được dùng cho một vùng tương đối rộng, dài, ví dụ như đường phố, bãi biển… Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

Chúng ta có thể thấy giới từ “on” đứng trước những mốc thời gian nhỏ hơn week cho đến ngày, dịp.

At

Phần chóp phễu, phần tương ứng với thời gian và địa điểm cụ thể nhất là cách dùng giới từ “at”.

Về thời gian, giới từ “at” đứng trước mốc thời gian cụ thể, thời điểm hoặc khoảnh khắc. Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment. Ngoại lệ: at night.

Về địa điểm, giới từ “at” dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể. Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Các bạn có thể thấy cách dùng ba giới từ “in”, “on”, “at” rất cụ thể và dễ hiểu theo nguyên tắc hình tam giác trên, chỉ trừ một số ngoại lệ.

 

BÌNH LUẬN

Hãy nhập nội dung bình luận
Hãy nhập tên của bạn