Chỉ số EPS là gì? EPS có ý nghĩa ra sao?

0
1389

Chỉ số EPS là một chỉ số quan trọng trong chứng khoán.

Chỉ số EPS (tên tiếng Anh: Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu, hay chính là “lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu.”

Đây là phần lợi nhuận mà công ty chia cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng mang lại lợi nhuận của doanh nghiệp.

EPS càng cao phản ánh năng lực kinh doanh của công ty càng mạnh, khả năng trả cổ tức cao và giá cổ phiếu cũng có xu hướng tăng mạnh.

Công thức tính giá trị của chỉ số EPS:

EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức dành cho cổ phiếu ưu đãi) ÷ Số lượng cổ phiếu đang lưu thông.

Ví dụ:

chi-so-eps-là gì
Số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (HOSE)

Các loại chỉ số EPS

  • EPS cơ bản (Basic EPS) : Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu.
    EPS này phổ biến hơn, được tính theo công thức ở trên :
    EPS cơ bản = (Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức dành cho cổ phiếu ưu đãi)/Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ
  • EPS pha loãng (Diluted EPS) : Lãi suy giảm trên 1 cổ phiếu. chỉ số này được tính theo công thức gần như chỉ số cơ bản (thêm cả các cổ phiếu chuyển đổi, các bảo chứng (warrant) vào lượng cổ phiếu đang lưu thông)

EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán giá cổ phiếu.

 

BÌNH LUẬN

Hãy nhập nội dung bình luận
Hãy nhập tên của bạn