ROA là gì và ROE là gì?

0
2210
chi-so-roa-roe-la-gi

Thuật ngữ ROE, ROA là gì, có tác dụng như thế nào trong phân tích và được áp dụng ra sao? ROE và ROA như thế nào là chấp nhận được?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng.

ROA là viết tắt của Return on total assets có nghĩa là tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản

ROA dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của một công ty.

Công thức tính:

ROA

=

Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường

Tổng tài sản

ROA cung cấp cho nhà đầu tư về thông tin các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn tài sản (hay lượng vốn đầu tư). ROA đối với công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Đây là lý do tại sao chúng ta khi sử dụng ROA để so sánh các công ty, điều nên làm là so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng về ngành nghề kinh doanh với nhau.

Tài sản của một công ty được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càng cao càng tốt vì điều này chứng tỏ công ty đang kiếm được nhiều tiền trên lượng đầu tư ít hơn.

Ví dụ nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu USD, tổng tài sản là 5 triệu USD, khi đó ROA là 20%. Tuy nhiên nếu công ty B cũng có khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu USD, ROA của B sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỷ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. Nếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà họ phải chi cho các hoạt động đầu tư thì đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngược lại, nếu ROA cao hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời.

ROE là gì? -> Là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equity)

ROE là tỷ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường.

Công thức:

ROE

=

Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường

Vốn cổ phần thường

Chỉ số này là thước đo chính xác để đánh giá một đồng vốn có thể tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, cũng có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì cổ phiếu của công ty càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn.

Khi tính toán được tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể như sau:

– ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông, thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

– ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì phải đánh giá xem công ty đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa. Từ đó, người đầu tư có thể đánh giá khả năng tăng tỷ lệ ROE của công ty này trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Hãy nhập nội dung bình luận
Hãy nhập tên của bạn