Tại sao có ngày nhuận sau 4 năm – Tại sao có tháng nhuận sau 3 năm ? Tại sao có năm nhuận ?

0
1295
Tại sao có ngày nhuận

Theo dương lịch ngày nhuận chỉ xuất hiện sau 4 năm và chính xác là ngày 29/2.

Theo âm lịch  thì tháng nhuận lại xuất hiện sau 3 năm 

Vậy tại sao có ngày nhuận ?

 

Tại sao có ngày nhuận

1.Tại sao lại có ngày nhuận? 

Trái đất để  quay quanh Mặt trời một vòng sẽ mất chính xác là  365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Theo lịch dương chúng ta đang sử dụng coi một năm có 365 ngày, Chính vì vậy số thời gian dư ra còn lại cứ 4 năm thì sẽ  tích lũy thành 1 ngày. Ngày đó theo quy ước là vào tháng 2. Vid qui ước đó tháng 2 đã có thêm 1 ngày chính là ngày 29/2 và người ta gọi là ngày nhuận.

2.Tại sao có tháng nhuận ?

Âm lịch là cách tính ngày tháng phổ biến ở 1 số nước khu vực đông á như Trung Quốc, Việt Nam. Theo Âm lịch, lịch Mặt trăng thì coi một năm là 354 ngày , Như vậy thời gian dư ra cứ 3 năm tích lũy thành một tháng. Tháng dư này sẽ được cộng vào thời gian của một năm.Tháng đó gọi là tháng nhuận.

3.Tại sao có năm nhuận?

Rất đơn giản năm nhuận chính là cách gọi một năm Dương lịch có ngày nhuận, hoặc năm Âm lịch có tháng nhuận.Dương lịch cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận.Âm lịch cứ 3 năm có 1 năm nhuận, 5 năm có 2 năm nhuận, 19 năm có 7 năm nhuận…

Tham khảo video :

 

 

BÌNH LUẬN

Hãy nhập nội dung bình luận
Hãy nhập tên của bạn